Draaikolken.nl

Werk

Over

             
CITATEN            
           

Edgar Allan Poe - Afdaling in de maalstroom:
draaikolk' ... ploseling - heel plotseling - nam deze een duidelijke, definitieve vorm aan, in een cirkel van meer dan een mijl doorsnee. De rand van de draaiing werd aangegeven door een brede band van blinkende nevel; maar hiervan gleed geen druppel in de mond van de verschrikkelijke trechter, waarvan het binnenste zover het oog het kon omvatten een gladde, glimmende en gitzwarte watermuur was, die onder een hoek van 45 graden met de horizon in duizelingwekkende vaart slingerend en beklemmend als maar rondtolde, en tot de winden een smekende, half gillend, half gierende stem verhief, zoals zelfs de machtige Niagara waterval niet in zijn doodsstrijd naar de hemel zendt. (...) Dit kan niets anders dan de grote draaikolk van de Maelström zijn'

Louise Bourgeois:
‘The spiral is important to me. It is a twist. As a child, after washing the tapestries in the river, I would turn and twist and wring them with three others or more to wring the water out. Later I would dream of getting rid of my fathers mistress. I would do it in my dreams by wringing her neck. The spiral – I love the spiral – represents control and freedom. ‘

draaikolkNabokov:
'In de spriraal-vorm is de cirkel, ontrold, ontwonden, niet langer vicieus; hij is bevrijd'.

C.G.Jung – de mens en zijn symbolen:
Jungs redeneringen bewegen zich als een opwaarst gaande spiraal rond zijn onderwerp, zoals een vogel rond een boom cirkelt. Zolang hij dicht bij de grond is, ziet de vogel slechts verwarring van bladeren en takken. Als hij hoger komt ziet hij de boom langzamerhand als een geheel, en als iets dat staat in zijn omgeving.

Pessoa - Boek der rusteloosheid:
'Het leven is een verward kluwen. Het heeft een zin als het kluwen uit elkaar gehaald en in de lengte uitgelegd of netjes opgerold wordt. Maar het is, zoals het is, een probleem zonder eigenlijk kluwen, een opgerold worden zonder een waar.'

draaikolk'De meeste mensen lijden aan de ziekte niet te kunnen zeggen wat ze zien en denken. Men zegt dat er niets moeilijkers bestaat dan met woorden een spiraal definiëren: het is nodig, zo zegt men, om daarnaast met de letterloze hand de regelmatige draaibeweging omhoog te maken waardoor de abstracte figuur van een veer of bepaalde trappen duidelijk wordt voor het oog. Maar als we er aan denken dat zeggen vernieuwen is, kunnen we zonder enige moeite een spiraal definiëren: het is een cirkel die stijgt zonder ooit gesloten te worden. Ik weet dat de meeste mensen het niet zo zouden durven definiëren, omdat ze veronderstellen dat definiëren zeggen is wat de anderen willen dat men zegt en niet wat men moet zeggen om te definiëren. Ik zal het beter zeggen: een spiraal is een virtuele cirkel die zich stijgend ontvouwt zonder zich ooit te verwezenlijken. Maar nee, deze definitie is nog te abstract. Ik zal het concrete nemen en men zal het kunnen zien: een spiraal is een slang zonder slang die die zich verticaal oprolt om niets'.

George Eliot - Middlemarch:
'Zelfs met een microscoop gericht op een waterdruppel maken we gevolgtrekkingen die weinig subtiel blijken te zijn, want als je door een zwakke lens een wezen ziet dat actief vraatlustig schijnt te zijn, met kleinere wezentjes die daar actief op inspelen als waren zij gemagnetiseerde muntjes, dan onthult een sterkere lens het bestaan van zekere pieplkeine haartjes die draaikolken veroorzaken waar de slachtoffers in meegesleurd worden, terwijl de eter passief op de ontvangst van zijn klantjes wacht.'

draaikolkenGilles Deleuze:
'"De wereld zet twee valstrikken: die van de identificatie en die van de afstand'.

Cristina Iglesias:
'spiralen zijn ruimtes die zich openen naar de toeschouwer en zich tegelijkertijd in zichzelf terugtrekken'.

A. F. Th. van der Heijden
Verzet je niet tegen het leven. Laat je zinken tot op de bodem. Als een baksteen. Het heeft geen zin tegen een draaikolk te vechten. Pas als je door zijn diepste en smalste punt bent gegaan, ben je vrij.

Albert Einstein
Man tries to make for himself in the fashion that suits him best a simplified and intelligible picture of the world; he then tries to some extent to substitute this cosmos of his for the world of experience, and thus to overcome it. This is what the painter, the poet, the speculative philosopher, and the natural scientists do, each in his own fashion. Each makes this cosmos and its construction the pivot of his emotional life, in order to find in this way peace and security which he can not find in the narrow whirlpool of personal experience.

Nikos Kazantzakis
A woman's body is a dark and monstrous mystery; between her supple thighs a heavy whirlpool swirls, two rivers crash, and woe to him who slips and falls!

 

draaikolken